Tin Hà Tĩnh mới nhất trang 163

Hà Tĩnh chung sức, đồng lòng ngăn ngừa dịch Covid-19

Hà Tĩnh chung sức, đồng lòng ngăn ngừa dịch Covid-19

Tháng 7/2020, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành cũng là lúc Hà Tĩnh khẩn trương bước vào giai đoạn 2 của công tác phòng ngừa với sự quyết liệt, bài bản, cả hệ thống chính trị và đông đảo người dân cùng vào cuộc.