Tin Hà Tĩnh mới nhất trang 5

Hà Tĩnh tiếp tục thi đua hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Hà Tĩnh tiếp tục thi đua hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đề nghị các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua thiết thực hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Niềm đam mê Truyện Kiều của gia đình cô giáo dạy Hóa - Sinh ở Hà Tĩnh

Niềm đam mê Truyện Kiều của gia đình cô giáo dạy Hóa - Sinh ở Hà Tĩnh

Cô giáo Trần Thị Xuân Thu dạy môn Hóa - Sinh (Trường THCS Nguyễn Trãi, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã học thuộc trọn vẹn 3.254 câu trong tác phẩm Truyện Kiều và trao truyền, lan tỏa tình yêu những câu Kiều đến các thành viên trong gia đình.

Hà Tĩnh tạo điều kiện kết nối cung cầu, tiêu thụ nông sản Hà Giang

Hà Tĩnh tạo điều kiện kết nối cung cầu, tiêu thụ nông sản Hà Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các sở, ngành có những trao đổi, kết nối trong quá trình phát triển sản xuất, mở rộng thị trường đối với sản phẩm nông nghiệp của 2 tỉnh Hà Tĩnh và Hà Giang.

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc hoàn thành các mục tiêu nông thôn mới

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc hoàn thành các mục tiêu nông thôn mới

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn lưu ý, thời gian còn lại rất ít, đặc biệt là để xây dựng thêm 2-3 huyện đạt chuẩn NTM đang còn những khó khăn. Vì vậy, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng phối hợp giúp các địa phương tháo gỡ.

Hồng Lĩnh biểu dương 31 mô hình tiêu biểu trong phong trào học tập suốt đời

Hồng Lĩnh biểu dương 31 mô hình tiêu biểu trong phong trào học tập suốt đời

Phong trào thi đua học tập suốt đời giai đoạn 2016-2020 ở TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa đến các hộ gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng.