BVĐK TX Kỳ Anh mới nhất

Các cơ sở khám chữa bệnh Hà Tĩnh siết chặt công tác phòng dịch Covid-19

Các cơ sở khám chữa bệnh Hà Tĩnh siết chặt công tác phòng dịch Covid-19

Sau khi có chỉ đạo của Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Hà Tĩnh đã nhanh chóng siết chặt công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch.

Nghị quyết 176: Đảm bảo sự công bằng trong công tác khám chữa bệnh ở Hà Tĩnh

Nghị quyết 176: Đảm bảo sự công bằng trong công tác khám chữa bệnh ở Hà Tĩnh

Nghị quyết 176 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về quy định mức giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế (BHYT) đã góp phần đảm bảo công bằng trong khám chữa bệnh, tăng độ bao phủ và tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân.