Nông sản mới nhất

Can Lộc đánh thức tiềm năng 3 vùng kinh tế

Can Lộc đánh thức tiềm năng 3 vùng kinh tế

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) Đặng Trần Phong cho biết: “Thực hiện đề án tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn để đánh thức tiềm năng các vùng kinh tế được xác định là khâu đột phá của huyện trong nhiệm kỳ mới”.

Hồng ngon nhất Hà Tĩnh lại mất mùa, người tiêu dùng muốn mua cũng chịu!

Hồng ngon nhất Hà Tĩnh lại mất mùa, người tiêu dùng muốn mua cũng chịu!

Là loại quả có tiếng ở Hà Tĩnh nhưng năm ngoái và năm nay, hồng vuông Đông Lộ liên tục mất mùa nên người dân chỉ dành quả để ăn, để biếu chứ không có để bán ra thị trường.