Tiếp xúc cử tri mới nhất

Lắng nghe, tiếp thu ý kiến cử tri Hà Tĩnh để ban hành các cơ chế, chính sách sát thực tiễn, hợp lòng dân

Lắng nghe, tiếp thu ý kiến cử tri Hà Tĩnh để ban hành các cơ chế, chính sách sát thực tiễn, hợp lòng dân

Những những quyết sách sát với thực tiễn, hợp lòng dân trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh ban hành trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Cử tri TX Kỳ Anh mong muốn sớm cấp “bìa đỏ” đất trước năm 1980

Cử tri TX Kỳ Anh mong muốn sớm cấp “bìa đỏ” đất trước năm 1980

Cử tri TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vui mừng trước những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh nhà thời gian qua và mong muốn các cấp, ngành sớm vào cuộc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là đất trước năm 1980.