Tiếp xúc cử tri mới nhất

Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Trong các cuộc tiếp xúc chiều nay, các ý kiến kiến nghị thẳng thắn, chất lượng, mang tính xây dựng cao của cử tri Hương Sơn, Đức Thọ và TP Hà Tĩnh đã được các ĐBQH, HĐND tỉnh tiếp thu nghiêm túc.

Cử tri Hương Sơn, Đức Thọ gửi tâm nguyện đến với Quốc hội, đại biểu HĐND Hà Tĩnh

Cử tri Hương Sơn, Đức Thọ gửi tâm nguyện đến với Quốc hội, đại biểu HĐND Hà Tĩnh

Tại các cuộc tiếp xúc với Đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri Hương Sơn, Đức Thọ đã bày tỏ tâm tư nguyện vọng, kiến nghị những vấn đề mang tầm vĩ mô và cả những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống chính trị cơ sở.

Cử tri kiến nghị các vấn đề về hạ tầng, giải pháp tiêu thoát lũ 

Cử tri kiến nghị các vấn đề về hạ tầng, giải pháp tiêu thoát lũ 

Cử tri ở TX Kỳ Anh và huyện Thạch Hà đã trao đổi, kiến nghị những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm tới các đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII tại các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 18.

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri tại thị xã Kỳ Anh, Thạch Hà

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri tại thị xã Kỳ Anh, Thạch Hà

Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Hà Tĩnh ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết của các cử tri thị xã Kỳ Anh, huyện Thạch Hà và tổng hợp, trình các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết.

Cử tri Lộc Hà, Cẩm Xuyên kiến nghị chính sách phát triển nông nghiệp, thu hút đầu tư

Cử tri Lộc Hà, Cẩm Xuyên kiến nghị chính sách phát triển nông nghiệp, thu hút đầu tư

Cử tri các huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị lên Đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh về chính sách phát triển nông nghiệp, thu hút đầu tư, các vấn đề sau lũ.