Virus SARS-CoV-2 mới nhất

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức họp thế nào giữa đại dịch Covid-19?

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức họp thế nào giữa đại dịch Covid-19?

Một số hội trường bên trong trụ sở chính của Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York, Mỹ để trống mặc dù tuần lễ cấp cao khóa 75 Đại hội đồng LHQ đang diễn ra.