Danh nhân Hà Tĩnh mới nhất

Xúc tiến việc triển khai Đề án Làng văn hóa Trường Lưu

Xúc tiến việc triển khai Đề án Làng văn hóa Trường Lưu

Nhấn mạnh những giá trị nổi bật của di sản văn hóa Trường Lưu, lãnh đạo huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, huyện sẽ cùng các cấp, ngành liên quan xúc tiến triển khai Đề án Làng văn hóa Trường Lưu.