Hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt mới nhất

Hà Tĩnh sắp đưa phần mềm quản lý dữ liệu 323 hồ chứa vào hoạt động

Hà Tĩnh sắp đưa phần mềm quản lý dữ liệu 323 hồ chứa vào hoạt động

Bộ NN&PTNT vừa trao tặng Hà Tĩnh “Hệ thống cơ sở dữ liệu đập hồ chứa và phần mềm hỗ trợ ra quyết định điều hành các hồ chứa trên địa bàn ”.

Xả 4 triệu m3 nước, hồ Bộc Nguyên an toàn hơn trước mùa mưa lũ

Xả 4 triệu m3 nước, hồ Bộc Nguyên an toàn hơn trước mùa mưa lũ

Sau gần 4 ngày xả tràn, dung tích nước trong hồ Bộc Nguyên (Hà Tĩnh) đã giảm khoảng 4 triệu m³, đảm bảo dung tích an toàn trước mùa mưa lũ..