Kỳ phong mới nhất

Bất cập những cây cầu “thắt cổ chai” tại xã Kỳ Phong

Bất cập những cây cầu “thắt cổ chai” tại xã Kỳ Phong

Tuyến đường nối 2 xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh và Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) được nâng cấp, mở rộng, song hệ thống cầu lại chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ đang tạo nên bất cập về giao thông tại đây.