BHXH Hà Tĩnh mới nhất

Hà Tĩnh tăng nhanh tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội

Hà Tĩnh tăng nhanh tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội

Ngày 22/11/2012, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”. Nhờ tăng cường các nhóm giải pháp, từ 2012 đến nay, tổng thu BHXH ở Hà Tĩnh dự kiến đạt 9.448 tỷ đồng.

“Bí quyết” để TX Hồng Lĩnh duy trì tỷ lệ 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế

“Bí quyết” để TX Hồng Lĩnh duy trì tỷ lệ 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế

Làm tốt công tác tuyên truyền về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh là giải pháp quan trọng để 4 năm liền TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) có tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT.