BHYT toàn dân mới nhất

“Bí quyết” để TX Hồng Lĩnh duy trì tỷ lệ 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế

“Bí quyết” để TX Hồng Lĩnh duy trì tỷ lệ 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế

Làm tốt công tác tuyên truyền về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh là giải pháp quan trọng để 4 năm liền TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) có tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT.