Dịch Covid-19 mới nhất

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức họp thế nào giữa đại dịch Covid-19?

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức họp thế nào giữa đại dịch Covid-19?

Một số hội trường bên trong trụ sở chính của Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York, Mỹ để trống mặc dù tuần lễ cấp cao khóa 75 Đại hội đồng LHQ đang diễn ra.

Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phấn đấu sớm hoàn thành thu ngân sách 100 tỷ đồng

Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phấn đấu sớm hoàn thành thu ngân sách 100 tỷ đồng

Triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Cục Hải quan Hà Tĩnh) đang phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách (100 tỷ đồng) của năm 2020.