Phá bờ thửa nhỏ mới nhất

Hà Tĩnh khởi động cho mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp 2,5%

Hà Tĩnh khởi động cho mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp 2,5%

Chủ động xây dựng và thực hiện các đề án sản xuất, đồng thời triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách đã ban hành… là những giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp Hà Tĩnh năm 2021 đạt trên 2,5%.

“Đội mưa” phá bờ thửa nhỏ làm cánh đồng mẫu lớn ở phố biển Thiên Cầm

“Đội mưa” phá bờ thửa nhỏ làm cánh đồng mẫu lớn ở phố biển Thiên Cầm

Mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng đông đảo người dân thị trấn biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) vẫn hăng hái ra quân phá bờ thửa nhỏ thành ô thửa lớn để làm cánh đồng mẫu lớn.