Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Chương mới nhất

Kỷ niệm nhỏ, bài học lớn từ các lãnh đạo tiền bối ở Hà Tĩnh

Kỷ niệm nhỏ, bài học lớn từ các lãnh đạo tiền bối ở Hà Tĩnh

Thời gian công tác ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh, thường được lãnh đạo ban giao cho phục vụ hoặc tháp tùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy nên tôi học hỏi được ở các anh rất nhiều điều để vận dụng vào quá trình hoạt động của mình.