Sở tài chính hà tĩnh mới nhất

Cân đối nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

Cân đối nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

Thực hiện nhiệm vụ điều hành ngân sách trong một năm khó khăn, với quyết tâm cao cùng các giải pháp đồng bộ, ngành tài chính Hà Tĩnh đã cân đối tốt nguồn lực để phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Đến 26/11, Hà Tĩnh thu ngân sách đạt 10.943 tỷ đồng

Đến 26/11, Hà Tĩnh thu ngân sách đạt 10.943 tỷ đồng

Trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, bão lũ, ngành Tài chính Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan đã có nhiều giải pháp đồng bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.

Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu trên 28.000 tỷ đồng thu ngân sách năm 2025

Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu trên 28.000 tỷ đồng thu ngân sách năm 2025

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hà Tĩnh đánh dấu bước nhảy vọt trong công tác thu ngân sách khi gia nhập câu lạc bộ (CLB) 10.000 tỷ đồng/năm. Trên đà này, Hà Tĩnh tiếp tục phấn đấu góp mặt trong top những tỉnh/thành phố thu ngân sách cao nhất cả nước.