Bình an mới nhất

34 năm tâm huyết với công tác phụ nữ nơi thôn giáo toàn tòng

34 năm tâm huyết với công tác phụ nữ nơi thôn giáo toàn tòng

Dành hàng chục năm tâm huyết cho các hoạt động đoàn thể đến khi thôi giữ các chức vụ, bà Nguyễn Thị Thìn (SN 1964, ở thôn 6, xã Bình An, Lộc Hà, Hà Tĩnh) vẫn luôn sống vẹn toàn đạo lý “Kính chúa, yêu nước”.