Cố tổng bí thư Trần Phú mới nhất

Quê hương Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập hướng về ngày hội lớn

Quê hương Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập hướng về ngày hội lớn

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 là ngày hội lớn đối với Nhân dân Hà Tĩnh. Khắp các vùng quê cách mạng, không khí chào mừng sự kiện trọng đại này hiện rõ trên từng con đường, ngõ xóm và trong từng ngôi nhà.