Người Hà Tĩnh bị mất do thiên tai ở Huế mới nhất

Thăm hỏi, động viên các gia đình Hà Tĩnh có người bị nạn do thiên tai ở Huế

Thăm hỏi, động viên các gia đình Hà Tĩnh có người bị nạn do thiên tai ở Huế

Ngay sau khi xác định được danh tính 3 người bị nạn do thiên tai lúc đang lao động ở Huế, lãnh đạo huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể đã xuống động viên, thăm hỏi gia đình.