Kiến tạo xã hội số mới nhất

Viettel Telecom đặt mục tiêu chủ đạo kiến tạo xã hội số

Viettel Telecom đặt mục tiêu chủ đạo kiến tạo xã hội số

Viettel Telecom đặt mục tiêu thành doanh nghiệp viễn thông số, có dịch vụ khách hàng và trải nghiệm khách hàng số 1 tại Việt Nam, tiên phong về công nghệ 5G, IoT... tương đương với các nhà mạng trên thế giới.