TP Hà Tĩnh ngập nước mới nhất

Dự báo mưa lớn, người dân thành phố Hà Tĩnh lại lo chạy lũ

Dự báo mưa lớn, người dân thành phố Hà Tĩnh lại lo chạy lũ

Sau nhiều giờ nỗ lực vận hành hệ thống tiêu thoát, đến sáng 31/10, thành phố Hà Tĩnh đã cơ bản “cắt” lũ thành công. Tuy nhiên, dự báo mưa tiếp tục gia tăng cộng với thông báo hồ Kẻ Gỗ xả tràn đang khiến cho người dân hết sức lo lắng...