Thành phố hà tĩnh ngập sâu mới nhất

Hỗ trợ người dân vùng lũ, rất đáng quý nhưng cần tránh lãng phí

Hỗ trợ người dân vùng lũ, rất đáng quý nhưng cần tránh lãng phí

Những ngày qua, Nhân dân Hà Tĩnh vô cùng cảm động vì tình cảm, sự chia sẻ của đồng bào trong tỉnh và cả nước trong cơn hoạn nạn. Tuy nhiên, tùy thời điểm, các tổ chức, cá nhân cần tính toán phương án hỗ trợ sao cho phù hợp với nhu cầu thực tế của người dâ