HĐND mới nhất

Lãnh đạo Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 12 vào sáng 15

Lãnh đạo Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 12 vào sáng 15

Theo thông báo của Tỉnh ủy Hà Tĩnh, phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12 của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh sẽ diễn ra vào sáng 15/12.

HĐND thành phố Hà Tĩnh miễn nhiệm, bầu một số chức danh

HĐND thành phố Hà Tĩnh miễn nhiệm, bầu một số chức danh

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 20 HĐND thành phố Hà Tĩnh đã hoàn thành việc miễn nhiệm, bầu bổ sung một số chức danh thuộc các ban HĐND và UBND; biểu quyết thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100%.