Hồ sông Rác mới nhất

Hà Tĩnh sắp đưa phần mềm quản lý dữ liệu 323 hồ chứa vào hoạt động

Hà Tĩnh sắp đưa phần mềm quản lý dữ liệu 323 hồ chứa vào hoạt động

Bộ NN&PTNT vừa trao tặng Hà Tĩnh “Hệ thống cơ sở dữ liệu đập hồ chứa và phần mềm hỗ trợ ra quyết định điều hành các hồ chứa trên địa bàn ”.