Cửa khẩu quốc tế cầu treo mới nhất

Hải quan Hà Tĩnh ứng dụng 27 hệ thống CNTT hiện đại hóa nền hành chính

Hải quan Hà Tĩnh ứng dụng 27 hệ thống CNTT hiện đại hóa nền hành chính

Tất cả hoạt động nghiệp vụ và các khâu quản lý nhà nước của Cục Hải quan Hà Tĩnh đều đã được tin học hóa và thực hiện bằng phương pháp điện tử để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tăng thu ngân sách nhà nước.

Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phấn đấu sớm hoàn thành thu ngân sách 100 tỷ đồng

Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phấn đấu sớm hoàn thành thu ngân sách 100 tỷ đồng

Triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Cục Hải quan Hà Tĩnh) đang phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách (100 tỷ đồng) của năm 2020.