Thành phố Hà Tĩnh mới nhất

Tập trung cao trong giải quyết các vụ việc của công dân TP Hà Tĩnh

Tập trung cao trong giải quyết các vụ việc của công dân TP Hà Tĩnh

Phiên tiếp công dân định kì tháng 11/2020, TP Hà Tĩnh tiếp nhận 17 vụ việc, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Lãnh đạo thành phố cùng các đơn vị liên quan đã lắng nghe, giải thích và hướng dẫn cụ thể cho công dân.

“Đánh thức” giá trị các di tích lịch sử văn hóa ở Hà Tĩnh

“Đánh thức” giá trị các di tích lịch sử văn hóa ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh được coi là đất tụ cư của người Việt cổ, là “phên dậu” phía nam trong một thời kỳ lịch sử khá dài. Chính vì thế, Hà Tĩnh sở hữu một kho tàng di sản văn hóa vật thể khá phong phú. “Đánh thức” giá trị của các di tích là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suố

TP Hà Tĩnh “định vị” điểm xung yếu, sẵn sàng tiêu thoát vùng nội thị trước bão số 7

TP Hà Tĩnh “định vị” điểm xung yếu, sẵn sàng tiêu thoát vùng nội thị trước bão số 7

Đến cuối chiều nay, các phương án ứng phó với khả năng ngập úng do ảnh hưởng bão số 7 tại TP Hà Tĩnh đã sẵn sàng, đảm bảo điều kiện tốt nhất trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh…