Công tác đối ngoại mới nhất

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác đối ngoại ở Hà Tĩnh

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác đối ngoại ở Hà Tĩnh

Các cán bộ làm công tác đối ngoại tại Hà Tĩnh đã được phổ biến các nội dung về hồ sơ xin phép, quy trình thẩm định, cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; quy định về lễ tân đối ngoại Đảng…

Hà Tĩnh tích cực, chủ động triển khai hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế

Hà Tĩnh tích cực, chủ động triển khai hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao việc thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực ngoại giao kinh tế, chính trị, văn hóa... của tỉnh Hà Tĩnh.

Công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước được triển khai chủ động, bài bản, hiệu quả

Công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước được triển khai chủ động, bài bản, hiệu quả

Hà Tĩnh đã và đang thực hiện tốt quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi chung của đất nước.