Hoạt động từ thiện ở Hà Tĩnh mới nhất

Lan tỏa mạnh mẽ hoạt động từ thiện nhân đạo ở Hà Tĩnh

Lan tỏa mạnh mẽ hoạt động từ thiện nhân đạo ở Hà Tĩnh

Nhiều năm nay, hoạt động từ thiện nhân đạo trên địa bàn Hà Tĩnh đã không còn là “việc của riêng ai” mà trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi cá nhân, tổ chức.