Đái tháo đường mới nhất

98% số xã ở Hà Tĩnh đạt tiêu chí quốc gia về y tế, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

98% số xã ở Hà Tĩnh đạt tiêu chí quốc gia về y tế, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

Đến nay, Hà Tĩnh đã có 98% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, từng bước đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân.