Thi hành án mới nhất

Trên 7.000 hộ gia đình ở thị xã Hồng Lĩnh đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự

Trên 7.000 hộ gia đình ở thị xã Hồng Lĩnh đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự

Việc thực hiện hiệu quả các mô hình, đề án, quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.