Thu chi ngân sách mới nhất

Cục Thống kê Hà Tĩnh họp báo công bố số liệu về kinh tế - xã hội

Cục Thống kê Hà Tĩnh họp báo công bố số liệu về kinh tế - xã hội

Năm 2020, trong điều kiện khó khăn chung, Hà Tĩnh vẫn thực hiện tốt các chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế.

Đến 26/11, Hà Tĩnh thu ngân sách đạt 10.943 tỷ đồng

Đến 26/11, Hà Tĩnh thu ngân sách đạt 10.943 tỷ đồng

Trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, bão lũ, ngành Tài chính Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan đã có nhiều giải pháp đồng bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.