Thiếu nhi Hà Tĩnh mới nhất

Thiếu nhi Hà Tĩnh gửi tới các cấp, ngành “Điều em muốn nói”

Thiếu nhi Hà Tĩnh gửi tới các cấp, ngành “Điều em muốn nói”

Diễn đàn “Điều em muốn nói” được Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh tổ chức là dịp để các em thiếu nhi gửi tới các ban, ngành, toàn xã hội những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị về vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích trẻ em.