Hồng Lộc mới nhất

Xây dựng thương hiệu cho vùng chè xanh cổ thụ ở Hà Tĩnh

Xây dựng thương hiệu cho vùng chè xanh cổ thụ ở Hà Tĩnh

Tháng 6/2020, người trồng chè Hồng Lộc, Lộc Hà (Hà Tĩnh) đón nhận tin vui khi dự án phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè Hồng Lộc” được triển khai, mang lại cơ hội mới trong việc nâng cao giá trị kinh tế cho đặc sản địa phương.

Lộc Hà thảm nhựa mặt bê tông, “nâng chất” đường giao thông nông thôn

Lộc Hà thảm nhựa mặt bê tông, “nâng chất” đường giao thông nông thôn

Để "nâng chất" đường giao thông nông thôn, các địa phương ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang gấp rút nâng cấp, phục hồi mặt đường thảm nhựa và bước đầu đã có những kết quả tích cực.

Gắn biển công trình chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Hà

Gắn biển công trình chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Hà

Sau khi hỗ trợ xã Hồng Lộc 100 tấn xi măng làm đường giao thông nông thôn, Đoàn thanh niên Bộ TN&MT đã tiến hành gắn biển công trình chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).