Tỉnh đoàn Hà Tĩnh mới nhất

Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Tuổi trẻ Hà Tĩnh "Tiếp lửa truyền thống 90 năm Xô Viết Nghệ - Tĩnh”

Gần 200 đoàn viên, thanh thiếu nhi thành kính bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các anh hùng, liệt sỹ và đồng bào hy sinh từ cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 - 1931) trong chương trình "Tiếp lửa truyền thống 90 năm Xô Viết Nghệ - Tĩnh”.