Cột mốc biên giới mới nhất

Hà Tĩnh - tự hào một giải biên cương

Hà Tĩnh - tự hào một giải biên cương

Những hoạt động của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và nhiệm vụ bảo vệ biên cương tại Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo được thể hiện sinh động qua lăng kính nhiếp ảnh. Đây cũng là những tác phẩm ảnh nghệ thuật của các tác gi