Bộ đội mới nhất

Hoạt động tăng gia sản xuất tại Trung đoàn 841 Hà Tĩnh được đánh giá cao

Hoạt động tăng gia sản xuất tại Trung đoàn 841 Hà Tĩnh được đánh giá cao

Công tác tăng gia sản xuất tại Tiểu đoàn Bộ binh 2, Trung đoàn 841 thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được Trưởng ban giám khảo Hội thi Tiểu đoàn tăng gia sản xuất giỏi Quân khu 4 năm 2020 đánh giá cao.