Tích tụ ruộng đất mới nhất

Can Lộc đánh thức tiềm năng 3 vùng kinh tế

Can Lộc đánh thức tiềm năng 3 vùng kinh tế

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) Đặng Trần Phong cho biết: “Thực hiện đề án tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn để đánh thức tiềm năng các vùng kinh tế được xác định là khâu đột phá của huyện trong nhiệm kỳ mới”.

Hiệu quả kinh tế tăng 15 - 20% từ những cánh đồng “4 cùng” ở Hà Tĩnh

Hiệu quả kinh tế tăng 15 - 20% từ những cánh đồng “4 cùng” ở Hà Tĩnh

Việc thực hiện “phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn” trên đồng ruộng Hà Tĩnh cho thấy hiệu quả kinh tế tăng từ 15 - 20% so với sản xuất truyền thống.