Khiếu nại - tố cáo mới nhất

Tập trung cao trong giải quyết các vụ việc của công dân TP Hà Tĩnh

Tập trung cao trong giải quyết các vụ việc của công dân TP Hà Tĩnh

Phiên tiếp công dân định kì tháng 11/2020, TP Hà Tĩnh tiếp nhận 17 vụ việc, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Lãnh đạo thành phố cùng các đơn vị liên quan đã lắng nghe, giải thích và hướng dẫn cụ thể cho công dân.

Đặt mốc thời gian cụ thể, hoàn thành các vụ việc công dân Hà Tĩnh kiến nghị

Đặt mốc thời gian cụ thể, hoàn thành các vụ việc công dân Hà Tĩnh kiến nghị

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, với các vụ việc công dân phản ánh, khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết dứt điểm, cần phải đặt mốc thời gian cụ thể để hoàn thành, giao rõ trách nhiệm, các đơn vị, địa phương xử lý theo đúng thẩm quyền.

Cần cơ chế khuyến khích người tố giác tội phạm về tín dụng đen tại thị xã Kỳ Anh

Cần cơ chế khuyến khích người tố giác tội phạm về tín dụng đen tại thị xã Kỳ Anh

Các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị liên quan cần có cơ chế khuyến khích người dân tố giác, tin báo tội phạm về tín dụng đen...

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Những vụ việc đang xử lý dở dang phải có lộ trình thực hiện

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Những vụ việc đang xử lý dở dang phải có lộ trình thực hiện

Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn giao các cấp, ngành soát xét, thực hiện kỹ lưỡng các nội dung, giải quyết thấu tình đạt lý về vụ việc liên quan Công ty TNHH Phú Nhân Nghĩa.