Khiếu nại đất đai mới nhất

Giải quyết đầy đủ, trả lời thấu đáo cho công dân TP Hà Tĩnh

Giải quyết đầy đủ, trả lời thấu đáo cho công dân TP Hà Tĩnh

Phiên tiếp công dân tháng 12, Ban Tiếp công dân TP Hà Tĩnh tiếp 6 vụ việc của các công dân trên địa bàn, trong đó, có những vụ việc mới phát sinh và vụ việc chưa được giải quyết ở các phiên tiếp công dân trước.

Tập trung cao trong giải quyết các vụ việc của công dân TP Hà Tĩnh

Tập trung cao trong giải quyết các vụ việc của công dân TP Hà Tĩnh

Phiên tiếp công dân định kì tháng 11/2020, TP Hà Tĩnh tiếp nhận 17 vụ việc, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Lãnh đạo thành phố cùng các đơn vị liên quan đã lắng nghe, giải thích và hướng dẫn cụ thể cho công dân.

Đặt mốc thời gian cụ thể, hoàn thành các vụ việc công dân Hà Tĩnh kiến nghị

Đặt mốc thời gian cụ thể, hoàn thành các vụ việc công dân Hà Tĩnh kiến nghị

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, với các vụ việc công dân phản ánh, khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết dứt điểm, cần phải đặt mốc thời gian cụ thể để hoàn thành, giao rõ trách nhiệm, các đơn vị, địa phương xử lý theo đúng thẩm quyền.

Cần có giải pháp cụ thể, giải quyết dứt điểm các vụ việc trên địa bàn TP Hà Tĩnh

Cần có giải pháp cụ thể, giải quyết dứt điểm các vụ việc trên địa bàn TP Hà Tĩnh

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các phòng, ban cần có những giải pháp quyết liệt hơn, cụ thể hơn nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc, tránh tình trạng kéo dài, gây bức xúc cho Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Những vụ việc đang xử lý dở dang phải có lộ trình thực hiện

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Những vụ việc đang xử lý dở dang phải có lộ trình thực hiện

Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn giao các cấp, ngành soát xét, thực hiện kỹ lưỡng các nội dung, giải quyết thấu tình đạt lý về vụ việc liên quan Công ty TNHH Phú Nhân Nghĩa.