Trộm cắp mới nhất

Trộm đồ của khách cùng uống cà phê, các đối tượng lĩnh 45 tháng tù  

Trộm đồ của khách cùng uống cà phê, các đối tượng lĩnh 45 tháng tù  

Trộm đồ của khách đang cùng ngồi uống cà phê tại quán Cầu Tràn ở thị trấn Phố Châu (Hương Sơn – Hà Tĩnh), các bị cáo lĩnh án 45 tháng tù giam.