Giáo dục quốc dân mới nhất

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh: Đổi mới giáo dục phải có trọng tâm, trọng điểm, gắn với chủ đề năm học

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh: Đổi mới giáo dục phải có trọng tâm, trọng điểm, gắn với chủ đề năm học

“Trách nhiệm, kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong dạy và học” là chủ đề được ngành GD&ĐT TP Hà Tĩnh xác định thực hiện trong năm học 2020 - 2021.