Học sinh Ischool Hà Tĩnh mới nhất

Học sinh tiểu học iSchool Hà Tĩnh hào hứng với “Giao thông an toàn - cứu ngàn sinh mạng”

Học sinh tiểu học iSchool Hà Tĩnh hào hứng với “Giao thông an toàn - cứu ngàn sinh mạng”

Gần 400 học sinh tiểu học Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh vừa có buổi sinh hoạt ngoại khóa hấp dẫn với chủ đề: “Giao thông an toàn - cứu ngàn sinh mạng”.